Корпоративне право / M&A

У галузі корпоративного права компанія пропонує наступні послуги для фізичних та юридичних осіб:

• надання консультацій з питань корпоративного права;
• створення, реорганізація і ліквідація усіх видів підприємств, об’єднань підприємств, господарських товариств;
• розробка проектів установчих документів, положень про органи управління підприємства, проектів рішень органів управління підприємства, а також правовий аналіз вже існуючих положень і документів;
• сприяння в емісії акцій, веденні реєстру акціонерів;
• договірна робота з корпоративними правами (цінними паперами);
• сприяння в експертній грошовій оцінці корпоративних прав (цінних паперів);
• представництво в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• підготовка і проведення зборів органів управління підприємства;
• представництво в органах управління підприємства;
• представництво в судах з питань захисту корпоративних прав.