Prawo Korporacyjne / M&A

W branży prawa korporacyjnego kompania proponuje następne usługi dla osób fizycznych i prawnych:

 – nadanie konsultacji w sprawach prawa korporacyjnego;
– stworzenie, reorganizacja i likwidacja wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, zjednoczeń przedsiębiorstw, spółek gospodarczych;
– opracowanie projektów dokumentów założycielskich , przepisów o organach zarządu przedsiębiorstwa, projektów decyzji organów zarządu przedsiębiorstwa, a także prawna analiza już istniejących przepisów i dokumentów;
– pomoc w emisji akcji, prowadzeniu rejestru akcjonariuszy;
– praca konwencjonalna z prawami korporacyjnymi (papierami wartościowymi);
– pomoc w ekspertowej pieniężnej ocenie praw korporacyjnych (papierów wartościowych);
– przedstawicielstwo w Państwowej komisji papierów wartościowych i rynku funduszowego;
– przygotowanie i przeprowadzenie zebrań organów zarządu przedsiębiorstwa;
– przedstawicielstwo w organach zarządu przedsiębiorstwa;
– przedstawicielstwo w sądach w sprawach obrony praw korporacyjnych.