Юридичний аудит

Юридичний аудит (due diligence) являє собою комплекс дій, спрямованих на правову оцінку діяльності суб’єкта господарювання (підприємства), з метою визначення ризиків і захисту інтересів як самого підприємства, так і його засновників (власників) та керівників.

Як правило, юридичний аудит включає:

• перевірку статутних документів підприємства і прийнятих на їхній основі рішень органів управління;
• аналіз корпоративних взаємовідносин на підприємстві;
• аналіз угод (договорів, контрактів тощо) підприємства;
• перевірку документів, що встановлюють права підприємства на нерухоме майно, земельні ділянки, об’єкти інтелектуальної власності тощо;
• аналіз спорів, у тому числі судових процесів, учасником яких є підприємство;
• перевірку правильності ведення кадрового обліку.

Проведення юридичного аудиту має ряд переваг і дозволяє клієнтові оцінити інвестиційну привабливість підприємства або емітованих ним корпоративних прав як об’єктів купівлі-продажу; запобігти скасуванню державної реєстрації підприємства або визнанню недійсними установчих документів; запобігти визнанню угод підприємства недійсними або неукладеними; запобігти застосуванню до підприємства штрафних і адміністративно-господарських санкцій.