Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітньої школи

Вчителі загальноосвітніх шкіл часто звертаються до нас з проханням надати їм юридичну консультацію з приводу правомірності примушування їх директором школи до написання заяви про зменшення педагогічного навантаження. Часто трапляються випадки, коли наприкінці навчального року, або після виходу працівника із відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, директор школи примушує вчителя до написання такої заяви, а в деяких випадках – навіть погрожує звільненням на підставі змін в організації виробництва і праці.

Щоб більш детально проаналізувати таку ситуацію на відповідність її нормам законодавства України, її слід  розділити на  певні блоки запитань. Отже:

Попередження педагогічних працівників про педагогічне навантаження

Попередження педагогічних працівників про педагогічне навантаження покладається на керівника закладу освіти (директора школи). Він зобов’язаний особисто довести до відома вчителя наприкінці навчального року про його педагогічне навантаження в наступному навчальному році. А у випадку, якщо керівник не може забезпечити працівника навантаженням, то в такій ситуації проводиться скорочення штату працюючих, але що важливо, із дотриманням порядку встановленого чинним трудовим законодавством та враховуючи норми закону, які передбачають категорії осіб, які мають переважне право на залишення на роботі із збереженням свого робочого місця.

Законодавчо встановлений мінімум педагогічного навантаження вчителя передбачений Законом України «Про загальну середню освіту» згідно якого, педагогічне навантаження  вчителя складає 18 навчальних годин протягом навчального тижня та становить тарифну ставку. Тому, враховуючи той факт, що законодавством України максимальної межі педагогічного навантаження не встановлено, педагогічне навантаження вчителя може становити і більше вісімнадцяти годин.

Обсяг навчального навантаження вчителям шкіл, шкіл-інтернатів  і  викладачам    педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях.

Чи правомірним є примушування  вчителя до написання заяви про зменшення педагогічного навантаження

Примушування вчителів до написання ними заяви про зменшення педагогічного навантаження є неправомірним. Тому що в Законі України «Про загальну середню освіту» чітко зазначено, що тільки за згодою вчителя загальноосвітнього навчального закладу встановлюється педагогічне навантаження менше тарифної ставки, тобто менше вісімнадцяти навчальних годин протягом навчального тижня. Аналогічне положення містить Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102.

Обов’язок по розподілу педагогічного навантаження у школі безпосередньо покладається на директора школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

Бувають випадки, коли протягом навчального року виникає потреба у перерозподілу педагогічного навантаження. Такий перерозподіл можливий у випадку зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою вчителя із додержанням законодавства про працю. Щоб здійснити перерозподіл, директор школи зобов’язаний узгодити це із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.

Чи має право директор школи з власної ініціативи встановити вчителю неповний робочий день

Директор школи з власної волі цього зробити не зможе, тому що в статті 56 Кодексу законівпро працю України чітко зазначено, що як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватися лише заугодою між працівником і власникомабо уповноваженим ним органом (в нашому випадку – між вчителем та директором школи).

З іншої сторони, трудове право України передбачає і обов’язок директора школи у  встановленні вчителю неповного робочого дня або неповного робочого тижня. Підставою для цього є заява-прохання:

  • вагітної жінки
  • або жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років
  • або жінки, яка має дитину-інваліда,
  • або жінки, яка здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.

Тому, директор зі своєї ініціативи встановити неповний робочий день, або неповний робочий тиждень не може. Неповний робочий день або неповний робочий тиждень може бути встановлений тільки за взаємною згодою сторін або у вказаних вище випадках за заявою вчителя школи.

Чи може директор школи, у випадку не згоди вчителя на написання ним заяви про зменшення педагогічного навантаження, звільнити працівника у зв’язку з скороченням штату працюючих.

Як вже зазначалося вище, у випадку, якщо директор школи  не може забезпечити працівника педагогічним навантаженням, то в такій ситуації проводиться скорочення штату працюючих, але що важливо, із дотриманням порядку встановленого чинним трудовим законодавством та враховуючи норми закону, які передбачають категорії осіб, які мають переважне право на залишення на роботі із збереженням свого робочого місця. Такою нормою закону є стаття 42 Кодексу законів   про працю України.

Керівникам шкіл не слід забувати про гарантії трудових прав вагітних жінок,  одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда та жінок, які мають дітей віком до трьох років. Адже згідно трудового законодавства України, звільнення таких працівників з ініціативи керівника забороняється.

Забороняється також звільнення вчителя школи у період перебування його у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Проте, звільнення таких категорій працівників все ж допускається у випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення     з обов’язковим працевлаштуванням.

Тому, звільнити конкретного вчителя через відмову у написанні ним заяви про зменшення педагогічного навантаження директор не вправі, але ініціювати в школі проведення скорочення штату працюючих у випадку нестачі педагогічного навантаження для вчителів він може.

Отже, можна зробити висновок, що:

  1. мінімальне педагогічне навантаження вчителя передбачене законом – 18 навчальних годин протягом навчального тижня;
  2. педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу  обсягом менше тарифної ставки (18 год.) встановлюється тільки за його згодою. Директор не може зобов′язувати вчителя підписати заяву про зменшення годин (педагогічного навантаження);
  3. директор школи не може самовільно відступати від затвердженого навчального плану в школі.
  4. директор школи не має права з власної ініціативи встановити вчителю неповний робочий день.
  5. директор не вправі на підставі скорочення чисельності працюючих звільнити конкретного вчителя через не написання ним заяви про зменшення педагогічного навантаження.

Тому, у випадку порушення Ваших трудових прав, Вам обов’язково слід звернутися по правову допомогу до кваліфікованого юриста, адвоката з метою аналізу Вашої конкретної проблеми, надання юридичної консультації, а в необхідних випадках – для представництва інтересів в суді, органах державної влади та місцевого самоврядування.

16.08.2012 року

Корисна інформація: Відповідальність поручителя