Nieruchomości, budownictwo

Nasza kompania ma doświadczenie pracy z klientami ukraińskimi i cudzoziemskimi w branży nieruchomości i budownictwa. Ten kierunek włącza wsparcie dla wszelkich transakcji związanych z nieruchomością, w tej liczbie jej budownictwo, inwestowanie, nabycie, sprzedaż, dzierżawa, eksploatacja i kierowanie. My gotowe zaproponować wysoki poziom teoretycznego i praktycznego rozwiązania pytań w celu osiągnięcia optymalnego wyniku z najmniejszymi wysiłkami.

W szczególności, w tej branży fachowcy naszej kompanii specjalizują się w pytaniach:

• Nabycia i zbycia nieruchomości
• Audyt prawny obiektów nieruchomości;
• Hipoteka, dzierżawa, zarząd obiektami nieruchomości;
• Tworzenie wspólnych przedsiębiorstw dla rozwoju obiektów nieruchomości;
• Umowy projektów rozwoju;
• Poprzednie umowy kupna – sprzedaży, dzierżawy obiektów nieruchomości;
• Leasing obiektów nieruchomości, sale and lease back transactions;
• Opodatkowanie nieruchomości;
• Strukturowanie, w tej liczbie podatkowe, transakcji w branży nieruchomości, w tej liczbie z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji;
• Zawarcie kontraktów budowlanych;
• Finansowanie nieruchomości;
• Sądowe przedstawicielstwo w sporach, co powstają w trakcie działalności budowlanej;
• Towarzyszenie działalności kompanii budowlanych (w szczególności, licencjonowanie).

Konsultujemy naszych klientów, zaczynając z etapu strukturowania inwestycji i stworzenia projektowej kompanii, na etapi nabycia i/albo alienacji obiektu nieruchomości, przeprowadzamy prawne sprawdzenie (legal due diligence) odpowiednich obiektów nieruchomości, stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa z cudzoziemskim i lokalnym deweloperem, opracowanie i zawarcie umów dzierżawy, facility management (eksploatacja i obsługa obiektów nieruchomości) i/albo zarząd obiektem nieruchomości między właścicielem nieruchomości i hotelowym albo restauracyjnym operatorem, i sprzyjamy osiągnięciu maksymalnego ekonomicznego efektu od transakcji dla naszych klientów.