Rejestracja i licencje

Początek prowadzenia biznesu dla kierownika jest powiązany z podjęciem strategicznych decyzji co do formy organizacyjno-prawnej przyszłego przedsiębiorstwa, a także współdziałaniem z rozmaitymi organami państwowymi przy rejestracji i otrzymaniu koniecznych pozwoleń i licencji, zależnie od wybranego rodzaju działalności.

Nasza kompania proponuje klientom następne usługi na tym etapie:

• nadanie konsultacji w sprawach rejestracji, reorganizacji, likwidacji, licencjonowania, patentowania, certyfikacji;
• rejestracja “pod klucz” wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, zjednoczeń przedsiębiorstw, gospodarczych spółek, spółdzielni, prywatnej przedsiębiorczej działalności, gospodarstw fermerskich, zjednoczeń obywateli, dobroczynnych i religijnych organizacji, a także ich strukturalnych (terytorialnych) pododdziałów;
• reorganizacja i likwidacja wyżej wymienionych osób, w tej liczbie kupno 100% praw korporacyjnych w celu zwolnienia założycieli od procedury likwidacji;
• pomoc w rejestracji przedsiębiorstw w innych państwach, w tej liczbie w strefach offshore;
• rejestracja przedstawicielstw cudzoziemskich subiektów gospodarczej działalności (cudzoziemskich przedstawicielstw), otrzymania służbowych kartek dla cudzoziemskich współpracowników przedstawicielstw;
• rejestracja inwestycji cudzoziemskich;
• rejestracja instytucji finansowych;
• otrzymanie licencji, patentów, certyfikatów;
• przedstawienie interesów w organach państwowej służby sanitarno-epidemiologicznej, organach państwowej straży pożarnej itp;
• pomoc w otrzymaniu pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Ukrainy;
• pomoc w otrzymaniu identyfikacyjnych numerów dla cudzoziemców i bezpaństwowców.