Розмір відшкодування за банківськими вкладами збільшено до 200 тис. грн.

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняла рішення про збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами, які стали недоступними, зі 150 до 200 тис. грн. 29 серпня 2012 року в Міністерстві юстиції України за № 1452/21764 зареєстровано рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами», яке опубліковане в газеті «Голос України» 08 вересня 2012 року № 168 (5418). Даним рішенням адміністративною радою Фонду збільшено розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду до 200 000 грн. та поширено дію цього рішення на банки, що перебувають в стадії ліквідації, вкладники яких мають право звертатися до Фонду за отриманням відшкодування коштів за вкладами до 31 грудня 2012 року.

 АДМІНІСТРАТИВНА РАДА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 РІШЕННЯ
 21.08.2012  № 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2012 р.
за № 1452/21764

Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами

Відповідно до статті 3 та пункту 18 частини другої статті 14 Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”, пункту 3 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до 200 000 грн.

2. Поширити дію цього рішення на банки, що перебувають в стадії ліквідації на день прийняття цього рішення, перелік яких наведено в додатку до цього рішення.

3. Вкладники банків, що перебувають в стадії ліквідації, відповідно до зазначеного у пункті 2 переліку банків мають право звертатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за отриманням відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, до 31 грудня 2012 року.

4. Директору-розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шаровій О.І. звернутися до Національного банку України з клопотанням про сприяння у наданні банками, відповідно до зазначеного у пункті 2 переліку, даних про вкладників, яким необхідно здійснити виплати, та визнанні заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиторських вимог на всю суму, що підлягає відшкодуванню.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу дирекцію.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова адміністративної ради

 

І.В. Соркін

 

Додаток
до рішення адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
21.08.2012  № 27

ПЕРЕЛІК
банків, які перебувають у стадії ліквідації

№ з/п Повне найменування банку Постанова Правління Національного банку України про ліквідацію банку
1 Відкрите акціонерне товариство “Європейський банк розвитку та заощаджень” від 22.02.2008 № 39
2 Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Причорномор’я” від 20.05.2009 № 305
3 Акціонерний комерційний банк “Одеса-Банк” від 22.07.2009 № 420
4 Акціонерний комерційний банк “Європейський” від 19.08.2009 № 489
5 Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Національний стандарт” від 19.08.2009 № 490
6 Акціонерний банк “Банк регіонального розвитку” від 02.12.2009 № 713
7 Акціонерний комерційний банк “Східно-Європейський банк” від 18.12.2009 № 756
8 Комерційний банк “Українська фінансова група” від 28.12.2009 № 784
9 Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрпромбанк” від 21.01.2010 № 19
10 Товариство з обмеженою відповідальністю “Комерційний банк “Арма” від 19.02.2010 № 797
11 Відкрите акціонерне товариство Банк “Біг Енергія” від 24.02.2010 № 97
12 Акціонерний комерційний банк “Транс банк” від 01.03.2010 № 101
13 Відкрите акціонерне товариство “Селянський комерційний банк “Дністер” від 13.03.2010 № 128
14 Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Іпобанк” від 22.03.2010 № 142
15 Публічне акціонерне товариство “Земельний банк” від 30.07.2010 № 375
16 Публічне акціонерне товариство “Акціонерний Банк “Синтез” від 03.11.2010 № 479
17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Діалогбанк» від 10.05.2011 № 143
18 Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Володимирський” від 30.08.2011 № 301
19 Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “СОЦКОМ БАНК” від 20.10.2011 № 371
20 Публічне акціонерне товариство “Банк Столиця” від 30.01.2012 № 30
21 Публічне акціонерне товариство “Інноваційно-промисловий банк” від 29.02.2012 № 72

 

Начальник відділу організації виплат                          І.В. Араліна

24.09.2012 року

Корисна інформація: Правові аспекти відповідальності спадкоємця за кредитним договором