Скасування державної реєстрації іноземних інвестицій в Україні

25.06.2016р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій». Наведеними змінами виключені положення чинного законодавства, що стосуються державної реєстрації іноземних інвестицій.

          Попередньо встановлений чинним законодавством правовий режим іноземного інвестування вимагав затрату значних ресурсів та часу на проведення державної реєстрації іноземних інвестицій. Процедура залучення іноземних інвестицій була надто затяжною та складалась з декількох етапів: внесення іноземної інвестиції в статутний капітал юридичної особи, отримання відмітки органу державної податкової служби про фактичне внесення іноземної інвестиції, державна реєстрація іноземних інвестицій. Суб’єкти, що планували здійснювати інвестиційну діяльність з іноземними інвестиціями, з метою набуття додаткових пільг та гарантій з цим пов’язаних, були змушені подавати необхідний для цього пакет документів та, додатково витрачати зайві кошти на оплату відповідних адміністративних послуг з державної реєстрації.

          Для підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій іноземний інвестор, або уповноважена ним особа повинна була попередньо звернутись до органів Міністерства доходів та зборів України за місцем здійснення інвестиції з письмовою заявою. До заяви повинні бути додані інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках та документи, які свідчать про фактичне внесення інвестиції, – для підтвердження інформаційного повідомлення. Однак, на практиці, перелік документів, необхідних для подачі іноземному інвесторові був значно ширшим. Податковий інспектор, для підтвердження факту внесення іноземної інвестиції, як правило, вимагав надання додаткових документів.

          Аналогічні проблеми існували і на стадії державної реєстрації таких інвестицій. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» визначено перелік документів, необхідних для подачі органу державної реєстрації з метою проведення державної реєстрації таких інвестицій. Інвестор, чи інша уповноважена ним особа була зобов’язана подати  наступні документи: інформаційну довідку встановленого зразка в трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення, документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо); документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій. Як слідує із наведеного, перелік документів необхідних для державної реєстрації не був вичерпним. Так, для реєстрації товарів, як різновиду іноземних інвестицій, інвесторам необхідно було попередньо зареєструватись в митних органах, як суб’єкти, що здійснюють операції з товарами.

           Таким чином, з метою отримання пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством для іноземних інвестицій, в тому числі, і мінімізації податкових навантажень, суб’єкт іноземного інвестування повинен був пройти складну та виснажливу процедуру. Відсутність будь-якого із наведених вище документів, невідповідність останніх встановленим вимогам, неналежним чином оформлена довіреність на представництво інтересів іноземного інвестора, тощо, могло мати наслідком відмову в державній реєстрації іноземної інвестиції.

          З набранням чинності відповідних змін, порядок залучення іноземних інвестицій на території України значно спростився. Відтепер, проведення державної реєстрації іноземних інвестицій не є обов’язковим. Пільги та гарантії, передбачені чинним законодавством для іноземних інвесторів не пов’язані з їх державною реєстрацією, а іноземні інвестиції набувають відповідного правового статусу незалежно від такої реєстрації. Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» передбачено, що іноземні інвестиції, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, та, іноземні інвестиції, не зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають рівне право на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом України “Про режим іноземного інвестування”.

          Таким чином, внесені зміни у чинне законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України спрощують порядок здійснення іноземного інвестування, усуваючи зайві формальності. Іноземні інвестиції набувають відповідного статусу безпосередньо на підставі їх внесення в статутний капітал юридичної особи. Завдяки цьому створюються більш сприятливі умови для іноземного інвестування в Україні.