Зміна черговості одержання права на спадкування за договором, або рішенням суду

При спадкуванні за законом трапляються випадки, коли спадщину приймають спадкоємці першої черги за законом, незважаючи на те, що вони разом не проживали із спадкодавцем, не доглядали за ним, не допомагали йому, хоча він потребував такої допомоги внаслідок тяжкої хвороби або похилого віку, матеріально його не забезпечували, не купували ліків, продуктів харчування, а спадкоємець наступної черги за законом, який постійно опікувався спадкодавцем, доглядав за ним, допомагав йому, матеріально його забезпечував, сплачував комунальні платежі, купував ліки, продукти харчування позбавлявся права на спадкування. Звичайно, що наведена ситуація є несправедливою по відношенню до спадкоємця наступної черги, такою що порушує моральні норми життя.

Як можна вирішити дану проблему.

Законодавством України дані відносини врегульовані й передбачено два варіанти вирішення подібних ситуацій:

Перший – це укладення між заінтересованими спадкоємцями після смерті спадкодавця нотаріально посвідченого договору про зміну черговості права на спадкування та надання права на спадкування конкретно визначеному спадкоємцю разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування. Такий договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Другий – за рішенням суду. Даний спосіб потрібно використати тоді, коли зміна черговості одержання права на спадкування не може бути здійснена за договором, внаслідок відмови спадкоємців черги, яка має право на спадкування в його укладенні. Для ефективного використання даного способу, необхідним є попередня юридична консультація в юриста (адвоката) та подальше представництво інтересів заявника в суді.

Що є необхідним аби судом була встановлена підставність вимог позивача про зміну черговості права на спадкування та надання йому права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування.

Ч. 2 ст. 1259 Цивільного кодексу України, чітко прописано, що фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

З аналізу наведеної норми закону вбачається, що необхідними обставинами для одержання спадкоємцем за судовим рішенням права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування є:

  1. Спадкоємець протягом тривалого часу опікувався спадкодавцем.
  2. Спадкоємець протягом тривалого часу матеріально забезпечував спадкодавця.
  3. Спадкоємець протягом тривалого часу надавав іншу допомогу спадкодавцеві.
  4. Спадкодавець через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Тільки в сукупності, наведені вище обставини можуть бути підставою для задоволення позовних вимог заявника.

В судовій практиці трапляються випадки, коли місцеві суди не враховують необхідності наявності усіх вказаних вище обставин і, як наслідок, ухвалюють незаконні рішення, які потім скасовуються апеляційною інстанцією або ж касаційною. Тому вказані обставини слід враховувати лише в сукупності аби позитивно вирішити спір заінтересованим спадкоємцем в суді.

ВАЖЛИВО! Наявність вказаних вище обставин не є підставою для гарантованого задоволення позову в суді. Не слід забувати правил змагальності, зокрема, згідно ч. 3 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, на позивача в судовому процесі покладається обов’язок доказати, шляхом надання суду доказів наявності кожної із вищенаведених обставин.

Зокрема:

По-перше – позивачу слід надати докази того, що спадкодавець через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані й потребував допомоги стороннього. Доказом наявності даної обставини можуть бути довідки, виписки-епікриз з історії хвороби хворого, інші медичні документи, в яких чітко зафіксовано, що хворий потребує сторонньої допомоги.

По-друге – позивачу слід надати докази того, що спадкоємець протягом тривалого часу опікувався спадкодавцем, матеріально забезпечував, надавав йому іншу допомогу. Позивачу слід надати суду докази того, що спадкодавець дійсно потребував матеріальної допомоги, наприклад, письмовий розрахунок одержаної пенсії, перелік призначеного лікарем лікування та його вартість, будь-які письмові документи, які б підтверджували про неможливість спадкодавця за власні доходи забезпечити лікування, харчування. Доказами можуть бути квитанції про оплату позивачем комунальних послуг, квитанції про придбання ліків, виписки з банківського рахунку заявника. Надання допомоги спадкодавцю також може підтверджуватися показаннями свідків.

ВАЖЛИВО! Показання свідків не є єдиним належним доказом для підтвердження вказаних вище обставин та задоволення позову.

Хто є відповідачем по такій категорії справ. Розмір судового збору, який підлягає до сплати.

У судовій справі про надання спадкоємцю права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, відповідачами є спадкоємці тієї черги, які мають право на спадкування.

У випадку, якщо спадкоємці взагалі відсутні, відповідачем є територіальна громада села, селища, міста, в особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Судовий збір за подання позовної заяви із вказаною вище позовною вимогою становить грошову суму в розмірі 243,60 грн.

Отже, можна зробити висновок, що одержання спадкоємцем за судовим рішенням права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, здійснюється при умові наявності вказаних вище обставин та підтвердження їх належними доказами.

Кожна судова справа є індивідуальною, тому перед зверненням зацікавленою особою до суду, слід звернутися по правову допомогу до юриста (адвоката), який зміг би проконсультувати потенційного позивача по конкретній справі та її перспективі, зміг би підготувати повну і юридично правильно складену позовну заяву, а в подальшому – здійснювати представництво позивача в суді, що в сукупності лягло б в основу ухвалення позитивного судового рішення для заявника.

11.01.2013 року

 Корисна інформація: Як поновити пропущений строк для прийняття спадщини