Податкова знижка для фізичних осіб, або як компенсувати кошти сплачені за лікування на користь закладів охорони здоров’я

Дуже часто люди звертаються до нас з метою надання їм юридичних консультацій щодо можливості отримання податкової знижки на податок з доходів фізичних осіб у зв’язку з витратами за лікування, сплаченими на користь закладів охорони здоров’я.

Слід зазначити, що такий механізм дійсно законодавством передбачений і регулюється Податковим кодексом України.

Під податковою знижкою для фізичних осіб слід розуміти документально підтверджену суму витрат фізичної особи  у  зв’язку  з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних, або юридичних осіб протягом  звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Умови та порядок надання податкової знижки визначені статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України, яким встановлено, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням відповідних  сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Чи є категорії громадян — платників податку, які не мають законодавчого права скористатися правом на податкову знижку?

Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року, тобто  в межах одержаної за рік заробітної плати. Фактично такі категорії громадян, як приватні підприємці та самозайняті особи, які не отримують безпосередньо заробітної плати, не мають права скористатися податковою знижкою. Крім того, податкову знижку не можуть одержати військовослужбовці та інші особи, які згідно з умовами оплати праці отримують доходи, відмінні  від заробітної плати. Виходить, що цього права не мають особи, які одержують виключно доходи, відмінні від заробітної плати. Право на отримання податкової знижки має також резидент — фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті.

Слід звернути увагу, що якщо платник податку не скористався правом на отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки.

До податкової знижки мають включатися фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними, або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця. У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу.

Оригінали зазначених вище документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності.

Які витрати на лікування включаються до податкової знижки ?

Податковим кодексом України передбачено перелік витрат, які платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, та які фактично здійснені ним протягом звітного податкового року, зокрема, такими є:

– сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку, або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку, або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Проте, в даному положенні є винятки, а саме, до податкової знижки не включаються  витрати :

а) косметичного лікування, або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

г) операцій із зміни статі;

ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження, або зґвалтування);

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року N 1482 було затверджено Національний перелік  основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначення, проте станом на сьогодні дана Постанова Кабінету Міністрів України втратила чинність і не застосовується, а чинною є Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009  року N 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Також, до переліку витрат, які платник податку має право включити до податкової знижки відносяться витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Згідно з Прикінцевими положеннями Податкового кодексу України, не всі з перелічених в Податковому кодексі витрат, дозволено включати до складу податкової знижки за підсумками 2012 року. Так, податкова знижка на суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення тощо, буде застосовуватися тільки після ухвалення закону про обов’язкове медичне страхування. Тобто за наслідками 2011р. вона ще не надаватиметься.

Який механізм  повернення сплаченої до бюджету певної суми податку ?

Спеціального нормативно-правового акту, який би регулював бюджетне відшкодування коштів під час застосування права на податкову знижку,  що повертається  платнику податку не має. Проте є загальний акт, який поширюється на дані правові  відносини – Наказ Державного казначейства України від 10.12.2002 року N 226 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів». Такий висновок можна зробити щодо застосування цього правового акту до регулювання відносин повернення коштів під час застосування права на податкову знижку, проаналізувавши пункт 176.1 (а) Податкового кодексу України.

Повернення платежів здійснюється на рахунки фізичних осіб – одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державного казначейства України, вказані у  заяві такої особи. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись у готівковій формі через банки, або підприємства поштового зв’язку, вказані у заяві особи (її довіреної особи).

Отже, можна зробити висновок, що після ухвалення закону України про обов’язкове медичне страхування, реалізація права на податкову знижку  у зв’язку з витратами за лікування, сплаченими на користь закладів охорони здоров’я набуде масового характеру серед фізичних осіб. Тим самим, дана норма дасть змогу фізичним особам повернути частину коштів, сплачених ними до бюджету, як податок на доходи  фізичних осіб за звітний рік.

19.07.2012 року

Корисна інформація: Призов до армії. Що потрібно знати про мобілізацію