Усиновлення дитини: правові аспекти.

Усиновлення дитини є однією із форм її сімейного виховання, яке відбувається або у випадку коли батьки дитини невідомі, або померли, або визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, позбавлені батьківських прав або з інших поважних причин не можуть здійснювати батьківських обов’язків щодо своїх дітей.

Під усиновленням слід розуміти юридичний факт, який дає підставу для виникнення між усиновлювачами та усиновленою ними дитиною таких відносин, як між батьками та їх дітьми. Усиновлення повинно здійснюватися у найвищих інтересах дитини, для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя, виховання, сімейного затишку, батьківської любові, для фізичного та розумового розвитку дитини, її виховання. Адже те, що можуть дати батьки дитині, не зможе дати держава у випадку перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на утриманні в державі. Саме для забезпечення регулювання відносин усиновлення, в Сімейному кодексі України було закріплено спеціальну главу, присвячену питанням усиновлення.

Контроль за тим, щоб усиновлення здійснювалося у найвищих інтересах дитини, для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя покладається на орган опіки та піклування, і крім цього, на суд під час розгляду справи про усиновлення.

У правовідносинах усиновлення можна виділити три етапи:

Перший – досудовий;

Другий – судовий;

Третій – післясудовий.

Досудовий етап усиновлення дитини.

Перш за все, особам, які все ж виявили бажання усиновити дитину, слід звернутися із письмовою заявою до органу опіки та піклування (відділу у справах дітей районної адміністрації за місцем свого проживання) з проханням взяти їх на облік як кандидатів в усиновлювачі. Така заява пишеться спільно подружжям, але бувають випадки коли один із подружжя не може з’явитися до органу опіки та піклування для написання цієї заяви. Що ж в такому випадку робити? В такому випадку, заяву того з подружжя, який не може з’явитися слід посвідчити нотаріально, після чого така заява вже нотаріально посвідчена може бути подана до органу опіки та піклування (далі – органу опіки) другим з подружжя.

До заяви про взяття на облік в усиновлювачі слід долучити такі документи:

Копію паспорта.

Довідку про заробітну плату або копія декларації про доходи за попередній календарний рік.

Копія свідоцтва про шлюб.

Висновок про стан здоров’я заявника.

У разі неможливості явки другого з подружжя – його нотаріально посвідчена згода на усиновлення.

Довідка про відсутність судимості.

Копія документа що посвідчує право власності чи користування житловим приміщенням.

Після подачі цього переліку документів орган опіки протягом 10 робочих днів складає акт про обстеження житлово-побутових умов заявників, готує відповідний висновок і заявники набувають статусу кандидатів в усиновлювачі.

Після цього відбувається знайомство з дитиною та установлення з нею контакту.

У випадку, якщо заявники контакт із дитиною встановили, виявили бажання опікуватися дитиною, вони пишуть заяву в орган опіки з проханням усиновити конкретну дитину. Орган опіки розглядає заяву та на підставі вивчення усього переліку документів готує висновок щодо відповідності такого усиновлення інтересам дитини.

Після цього, кандидати в усиновлювачі, разом із документами, отриманими від органу опіки, звертаються до суду за місцем проживання дитини про її усиновлення.

Судовий етап усиновлення дитини.

Після отримання висновку органу опіки та піклування щодо відповідності усиновлення інтересам дитини, заявники звертаються до місцевого загального суду із заявою про усиновлення.

Для надання правової допомоги щодо складення такої заяви, заявники можуть звернутися до адвоката чи юриста. Також адвокат або юрист можуть на підставі довіреності здійснювати представництво інтересів заявників в суді. Проте, не зважаючи на участь у справі від їх імені представника – адвоката/юриста, їх особиста участь при розгляді справи про усиновлення є обов’язковою.

Судовий збір за подання такої заяви становить 121,80 грн., адже дана справа розглядається в рамках окремого провадження. Процедура розгляду такої справи судом є спрощеною з урахуванням процесуальних правил розгляду справ в окремому провадженні.

Слід звернути увагу, що у випадку якщо заяву про усиновлення подає подружжя спільно, то судовий збір сплачується порівну окремим платіжним документом. Тобто, до позовної заяви слід додати дві квитанції банку із зазначенням про оплату судового збору в сумі 60,90 грн. Така сплата судового збору буде повністю відповідати вимогам Закону України «Про судовий збір».

Заінтересованими особами в такій категорії справ будуть орган опіки та піклування та відповідний Дитячий заклад, в якому перебуває дитина.

Для скорочення учасників судового розгляду, дитячий будинок в заяві можна не зазначати в тому випадку, якщо в матеріалах справи буде доказ, який підтверджує згоду дитячого закладу на усиновлення. Проте, слід врахувати, що участь органу опіки в таких справах є обов’язковою.

Для того, щоб рішення про усиновлення дитини було ухвалено за одне засідання суду, потрібне настання таких умов:

Явка всіх учасників в судове засідання.

Наявність в матеріалах справи всіх доказів по справі.

Відсутність з боку учасників заявлених клопотань про відкладення судового засідання.

Виникає питання, що ж слід розуміти під наявністю в матеріалах справи всіх доказів по справі? Всіма доказами по справі є всі документи, які подавалися в орган опіки та піклування для усиновлення дитини, і крім цього:

Копія Довідки з місця проживання про склад сім’ї і прописки.

Копія Згоди дитячого закладу на усиновлення.

Копія Свідоцтва про народження дитини.

Копія Витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до ст.ст. 126, 133, 135 СК України.

Копія Акту про дитину покинуту  в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину.

Копія Висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини.

Копія Розпорядження районної адміністрації про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування (при наявності).

Копія Розпорядження районної адміністрації про влаштування дитини у дитячий заклад.

Копія Повідомлення про встановлення кандидатами в усиновлювачі контакту з дитиною.

Копія Акту про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

За наявності клопотання заявників  суд  вирішує  питання  про зміну  прізвища,  імені  та  по батькові,  дати й місця народження дитини відповідно до ст.ст. 229-231 Сімейного кодексу України. При цьому слід мати на увазі,  що зміни вносяться не до свідоцтва,  а до актового запису про народження дитини.

Після встановлення в судовому засіданні, що усиновлення відповідає інтересам дитини, а особа усиновлювача відповідає вимогам сімейного законодавства, суд ухвалює рішення про усиновлення дитини.

Вимоги щодо порядку розгляду справ про усиновлення встановлені в главі 5 розділу ІV Цивільного процесуального кодексу України.

Післясудовий етап усиновлення дитини.

Після ухвалення судом рішення про усиновлення дитини, усиновлювачі отримують в суді чотири екземпляри копій судового рішення про усиновлення:

один екземпляр – для себе;

другий екземпляр – для органу опіки та піклування;

третій екземпляр – для дитячого закладу, в якому перебуває дитина;

четвертий екземпляр – для відділу реєстрації актів цивільного стану.

Отримавши копії рішення суду (через 10 днів з дати винесення рішення), усиновлювачі зобов’язані особисто забрати дитину з місця її перебування після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення.

Проте, після отримання судових рішень, усиновлювачам в першу чергу слід звернутись до органу опіки та піклування. Потім, разом із представником від органу опіки вони звертаються до дитячого закладу, в якому перебуває дитина, і на підставі судового рішення про усиновлення, усиновлювачі забирають дитину з місця її перебування.

Для видачі свідоцтва про народження дитини, в якому усиновлювачі будуть записані батьком та матір’ю дитини, їм слід звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану, а для реєстрації місця проживання дитини по місцю проживання усиновлювачів – звернутися в ЖЕК.

Отже, можна зробити висновок, що процедура усиновлення не є простою та швидкою. Якщо дотриматися  проаналізованого нами вище судового процесу усиновлення, то він порівняно з досудовим та післясудовим є досить швидким. В середньому процедура усиновлення дитини займає приблизно 5-8 місяців.

Тому для пришвидшення даного процесу, слід звернутися по правову допомогу до адвоката, юриста, який зміг би проконсультувати потенційних усиновлювачів про порядок усиновлення, про те, як пришвидшити процес усиновлення та зміг би підготувати повну і юридично правильно складену заяву про усиновлення, яка б і лягла в основу ухвалення найважливішого документа який є підставою усиновлення – судового рішення.

10.10.2012 року

 Корисна інформація: Законне перебування іноземця на території України, який одружений з громадянином України.