Представництво в судах

Юридична компанія «Львівський Юридичний Центр» надає клієнтам правову допомогу стосовно захисту їхніх прав і законних інтересів у судах у порядку адміністративного, цивільного, кримінального, господарського судочинства. Правова допомога надається у всіх судових інстанціях України, третейських судах, а також у Європейському Суді з прав людини.

Досудове врегулювання спорів:

• надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях;
• здійснення правової експертизи документів;
• визначення можливих варіантів урегулювання спірних питань у досудовому порядку;
• участь у переговорах по досудовому врегулюванню спорів;
• підготовка угоди про мирне врегулювання спору.

Правова допомога в справах про адміністративні правопорушення:

• збір відомостей про факти, які можуть бути використані як докази в у справах про адміністративні правопорушень;
• збір, аналіз доказів і визначення тактики ведення справи в суді;
• захист та представництво інтересів клієнта в судах при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності;
• оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності клієнта.

Правова допомога в кримінальних справах:

• захист інтересів підозрюваного, обвинувачуваного, потерпілого на стадії досудового слідства;
• захист інтересів потерпілого, обвинувачуваного, підсудного, засудженого, виправданого на всіх стадіях судового розгляду справи у всіх судових інстанціях.

Представництво в судах по адміністративних, цивільних, господарських справах:

• здійснення правової експертизи документів;
• збір, аналіз доказів і визначення тактики ведення справи в суді;
• допомога клієнтам у витребуванні доказів на підставі адвокатського запиту від підприємств, установ, організацій та ознайомлення на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення клієнта документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
• отримання письмових висновків фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;
• підготовка й подання позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду;
• консультування клієнтів щодо можливості/необхідності зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред’явлення зустрічного позову, призупинення, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду;
• вивчення та аналіз позовної заяви, поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень проти позову, у разі необхідності підготовка й подання зустрічного позову;
• представництво і захист прав та інтересів клієнта в судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, долучених до матеріалів справи, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, подання клопотань і заяв про відвід судді, дача усних і письмових пояснень, реалізація інших процесуальних прав;
• отримання копій рішень, постанов, ухвал суду;
• оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному/касаційному порядку; підготовка заперечень на апеляційну/касаційну скаргу, підготовка заяв про перегляд рішень у зв’язку з винятковими, нововиявленими обставинами;
• правова допомога при виконанні рішень суду в державній виконавчій службі на стадії звернення судових рішень до виконання.