Трудове право

При здійсненні підприємницької діяльності в Україні необхідні знання й дотримання українського трудового права. Опираючись на багаторічний практичний досвід, ми надаємо професійні консультації, в тому числі іноземним інвесторам, з питань індивідуального й колективного трудового права як на етапі створення дочірніх підприємств, спільних підприємств і представництв, так і при купівлі й реорганізації підприємств.

Послуги, що надаються у цій сфері, включають:

• підготовка трудових договорів з керівним персоналом;
• підготовка трудових договорів зі співробітниками;
• підготовка й реєстрація колективних трудових договорів;
• подача заяв і одержання дозволів на працевлаштування або карток для працівників представництв, а також відповідної реєстрації іноземних громадян в органах міліції (ВВІР);
• консультації з організації управління підприємством і обмеження представницьких повноважень директора підприємства;
• консультації з питань трудового права при реорганізації підприємств і їхньої ліквідації
• консультації з правових питань звільнення, як з ініціативи роботодавця, так і з ініціативи співробітника;
• консультації відносно права на зміну умов договору в однобічному порядку;
• урегулювання спорів й представлення інтересів у суді;
• оцінка трудових відносин у рамках перевірки на підприємстві (юридичний аудит).