Prawo pracy

Przy spełnieniu przedsiębiorczej działalności w Ukrainie wymaga się znajomości i przestrzegania prawa pracy ukraińskiego.

Opierając się na wieloletnie praktyczne doświadczenie, nadajemy fachowe konsultacje, w tej liczbie inwestorom zagranicznym, w sprawach indywidualistycznego i kolektywnego prawa pracy, jak na etapi stworzenia filii firmy, wspólnych przedsiębiorstw i przedstawicielstw, tak i przy kupnie i reorganizacji przedsiębiorstw.

Usługi, co nadaje się w tym zakresie, włączają:

• przygotowanie umów o pracę z personelem kierowniczym;
• przygotowanie umów o pracę z pracownikami;
• przygotowanie i rejestracja układu zbiorowego pracy;
• zastosowanie i uzyskania zezwolenia na pracę lub karty dla pracowników, rejestracja cudzoziemców w policji;
• konsultacje z organizacji zarządu przedsiębiorstwem i ograniczenia przedstawicielskich uprawnień dyrektora przedsiębiorstwa;
• konsultacje przy reorganizacji przedsiębiorstw i ich likwidacji;
• konsultacje z pytań prawnych zwolnienia, jak z inicjatywy pracodawcy, tak i z inicjatywy pracownika;
• konsultacje względem prawa do przemiany warunków umowy w jednostronnym trybie;
• uregulowanie sporów i przedstawienie interesów w sądzie;
• ocena stosunków pracujących w ramach sprawdzenia na przedsiębiorstwie (prawny audyt).