Firma prawna «Lwowskie Centrum Prawne» została założona w 2001 roku i obecnie oferuje pełen zakres usług prawnych wysokiej jakości, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

Dla fachowców «Lwowskiego Centrum Prawngo» ważny jest rozwój stabilnych stosunków z klientami i kompleksowe podejście do rozwiązania obecnych u klienta problemów. W tym celu, stale utrzymujemy związek z władzami publicznymi i kierowania, partnerskie stosunki z czołowymi kompaniami i adwokatami, a także stale podwyższamy fachowy poziom prawników kompanii.

Towarzyszymy naszych klientów z momentu stworzenia  przedsiębiorstwa w ciągu całego okresu ich działalności.Decydując wszystkie prawne zadania, pomagamy klientom dosięgnąć postawionych celi.

Nasza kompania specjalizuje się na szerokim kole prawnych praktyk, w tej liczbie w obwodzie korporacyjnego prawa i M&A, nieruchomości i budownictwa, antymonopolowego prawa i konkurencji, sądowego przedstawicielstwa, prawa własności intelektualnej, ubezpieczenia, prawa pracy, administracyjnego prawa. Nasza kompania nadaje głęboką prawną ekspertyzę przedsiębiorstwom różnych sektorów biznesu, w tej liczbie w zakresie handlu, energetyki, nieruchomości, spożywczego przemysłu, finansowych usług,telekomunikacji, rolniczo-przemysłowych (gospodarkirolnej), transportu.

Proponujemy naszym klientom giętki system współpracy, nadając usługi następnymi sposobami – doradztwo (konsultacje prawne), prawny outsourcing, prawny audyt (due diligence).

Będziemy radzie widzieć Was naszymi klientami i przyszłymipartnerami!

Nasza ekipa

Uważamy, że głównym dorobkiem «Lwowskiego Centrum Prawngo» są członkowie naszego zespołu z ich osobistymi jakościami – to, kim oni są, i to, że oni czynią. Jesteśmy przekonane, że sukces naszego biznesu w pierwszej kolejności zależy od ludzi, z których składa się nasza ekipa.

Wychodząc z tego, nasza kompania ma zespół młodych, dynamicznych i jednocześnie doświadczonych i fachowych prawników-praktyków. W rozporządzeniu naszych prawników znaczne doświadczenie stosowania ukraińskiego i międzynarodowego prawa, zdolności rozumieć potrzeby i cele naszych klientów i, odpowiednio, nadawać gatunkowe prawne usługi. Każdy z naszych prawników specjalizuje się w kilku branżach prawa, a także mowi po ukraińsku, polsku, rosyjsku i angielsku.

Głównymi zasadami pracy naszych prawników jestorientacja na sukces, indywidualistyczne podejście dokażdego klienta i odpowiedzialność za nadane usługi.